Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

το ι-μέιλ του φίλου


αναδημοσιεύω το μέιλ που μου έστειλε ο καλός φίλος Αναστάσιος Π.

Ἐπιτρέψατέ μου τὸν σχολιασμὸ ποὺ άκολουθεῖ καὶ κρίνετε κατ᾽ ἰδίαν

Ἄς θυμηθοῦμε ὅτι στὶς τράπεζες εἶχαν δοθεῖ 28.000.000.000 € τὸ 2008 καὶ ξανὰ πάλι 17.000.000.000 € τὸ 2010 καὶ ἄς κάνουμε μία ἁπλὴ καὶ δίκαια σκέψη:

1. Ἐμεῖς πληρώνουμε τὶς τράπεζες καὶ στὴν οὐσία οἱ τράπεζες ὑπάρχουν ἐπειδή ἐμεῖς βάζουμε τὰ δικά μας τὰ χρήματα μέσα καὶ μετὰ δανειζόμαστε ἀπὸ αὐτὰ. Ἡ τράπεζα χτίζεται σὰν κτίριο, ὑπάρχει ἀπὸ ἐμᾶς, ἐμεῖς πληρώνουμε.

2. Οἱ τράπεζες στὶς δουλειές τους δὲν τὰ πῆγαν καλὰ καὶ τὸ 2008 τὸ κράτος ἀποφασίζει νὰ βοηθήσῃ προκειμένου νὰ ὑπάρχῃ ῥευστότης καὶ νὰ σωθῇ τὸ χρηματοπιστωτικὸ σύστημα. Τὸ βοήθημα δὲν μπορεῖ νὰ βγῇ ἀπὸ πουθενὰ ἀλλοῦ παρὰ ἀπὸ τοὺς ἴδιους ἐμᾶς. Καταγράφονται κέρδη ἀπὸ τὶς τράπεζες τὸν τελευταῖο χρόνο, παρατίθενται ἐνδεικτικά:
http://www.newsblog.gr/?p=19033
http://www.euro2day.gr/news/market/123/articles/449926/Article.aspx
Οἱ τράπεζες σώνονται καὶ κερδίζουν ἐμεῖς πληρώνουμε τὰ 28 δὶς καὶ συνεχίζουμε νὰ πληρώνουμε καὶ τὶς ὑποχρεώσεις μας σ᾽αὐτὲς (δάνεια...).

3. Τὰ πράγματα δὲν πῆγαν καλὰ καὶ τὸ 2009 ἡ κυβέρνηση ἀποφασίζει κατὰ τὸν ἴδιο τρὸπο νὰ βοηθήσῃ τὶς τράπεζες μὲ 17 δὶς. Πἀλι τὸ βοήθημα θὰ βγῇ ἀπὸ τοὺς φορολογούμενους μὲ περικοπὲς καὶ νέες φορολογίες. Καὶ πάλι οἱ τράπεζες σώζονται ἐμεῖς πληρώνουμε καὶ συνεχίζουμε νὰ πληρώνουμε καὶ τὶς ὑποχρεώσεις μας σ᾽αὐτὲς (δάνεια...).

4. Τώρα ὑπάρχει ἔλλειμμα καὶ πρέπει κάπως νὰ τὸ συνεφέρουμε· δὲν ὑπάρχει λύση μᾶς λένε, ὁπότε πρέπει νὰ πᾶμε στὸ ΔΝΤ. Ἀπὸ ποῦ θά βροῦμε τὰ χρήματα; ἀπὸ τοὺς φορολογουμένους πολῖτες, ἐμᾶς πάλι ποὺ μὴ ἔχοντας πλέον τίποτα ἄλλο νὰ δὠσουμε θὰ πρέπει νὰ δώσουμε τὸν μισθό μας γιὰ φόρους καὶ πλέον τὴν ἰδιοκτησία μας. Οἱ τράπεζες θά καρπωθοῦν σὲ ἐξευτελιστικὴ τιμὴ τὰ ὑπάρχοντά μας καὶ ἐθνικὸ πλοῦτο ὅρα Ὀλυμπιακή κ. ἄ. Οἱ τράπεζες ὠφελοῦνται τὸ ΔΝΤ παίρνει ἐντόκως τὰ δανειζόμενα (28 +17 = 45 σᾶς θυμίζει στὸ περίπου κάτι αὐτὸ τὸ νούμερο;) ἐμεῖς πληρώνουμε καὶ πλέον τὴν πληρώνουμε.

Μήπως ἐδῶ διαφαίνεται κάποια ἀνισορροπία; Βλέπω κάποιους νὰ κερδίζουν 4 φορὲς καὶ κάποιους ἄλλους νὰ χάνουν 4 φορὲς γιὰ τὸ ἴδιο πρᾶγμα. Τὸ κερασάκι εἶναι ὅμως, ὅτι τὰ δανειζόμενα ναὶ μὲν θὰ εἶναι τὰ 40-50 δὶς ἀλλὰ ἡ ἀποπληρωμή τους θὰ εἶναι 100-150 δὶσ. Τὰ ἐπόμενα τῆς διαφορᾶς ποιὸς νομίζετε ὅτι θὰ τὰ πληρώσῃ; Φυσικὰ ἐμεῖς γιὰ νὰ καταλήξουμε στὸ συμπέρασμα ὅτι κάποιοι μαζί μὲ το ΔΝΤ θὰ εἶναι 5 φορὲς κερδισμένοι καὶ ἐμεῖς 5 φορὲς χαμένοι, γιὰ νὰ μὴν σχολιαστῇ ἡ κυβέρνηση τῆς διαφάνειας... καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ...ποὺ τὸ κάνει γιὰ τὸ καλὸ τῆς χώρας...κ.λ.π.

(Σημειώνω ὅτι μία λογικὴ στὸ νὰ μοιραστοῦν τὰ χρήματα στὸν πληθυσμὸ, σαφὼς καὶ δὲν θὰ ἔφερνε κανένα ἀπολύτως ἀποτέλεσμα. Χρειαζόταν ἀλλου εἴδους χειρισμὸς στὸν ὁποὶο δὲν ὑπεισέρχομαι).

Συνεπῶς τὸ μυστικὸ εἶναι νὰ μποροῦν νὰ ἀποκοιμίζουν τὸν κόσμο ὥστε νὰ πληρώνῃ γιὰ τὸ ἴδιο πρᾶγμα δύο καὶ περισσότερες φορὲς. Μόνο θὰ ἀναφέρω λίγες περιπτώσεις γιὰ νὰ μὴ σᾶς κουράσω, ὅτι συμβαίνει ἀκριβῶς τὸ ἴδιο στὰ κάτωθι:

Πληρώνουμε ὑποχρεωτικὰ ΙΚΑ καὶ ἀνεβαίνει ἡ ἡλικία τῆς συντάξεως γιὰ νὰ μὴν προλάβουμε νὰ πάρουμε ποτὲ τὴν σύνταξη γιὰ τὴν ὁποία ἔχουμε δώσει εἰσφορὲς γιὰ 35 - 40 χρόνια. Παράλληλα καὶ εἰδικὰ τὸν τελευταῖο καιρὸ μὴ δυνάμενοι νὰ ἐξυπηρετηθοῦμε ἱατρικὰ λόγῳ ἀλλοδαπῶν (ἀναμονὴ, κακὴ ἐξυπηρέτηση, ὑποβάθμιση περιβάλλοντος καὶ ὑγιεινῆς) πρέπει νὰ πληρώνουμε πάλι γιὰ τὴν ἱατρικὴ ἀσφάλισή μας.
Πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας μέσα στὰ ὁποία περιλαμβάνεται καὶ ἡ στάθμευση, ἀλλὰ ὅπου καὶ νὰ βρεθοῦμε πρέπει νὰ πληρώσουμε πάλι γιὰ νὰ σταθμεύσουμε ἢ νὰ πληρώσουμε κλήση.
Πληρώνουμε γιὰ νὰ ἔχουμε συγκοινωνίες τραῖνο, λεωφορεῖο καὶ ἔτσι ἐξυπηρετοῦνται ὅλοι οἱ ἀλλοδαποὶ (τοὺς πληρώνουμε τὴν μεταφορὰ) καὶ γιὰ νὰ μὴν παρεξηγηθῶ χρησιμοποιοῦμε κι ἐμεῖς τὴν συγκοινωνία ἀλλὰ τὴν πληρώνουμε μόνο ἐμεῖς στοὺς φόρους μας.
Ἔχει καὶ πολλὰ ἄλλα Τηλεόραση, Μὴ Κυβερνητικὲς ὀργανώσεις, κ.λ.π καὶ κ.λ.π

Βλέπετε ὅτι τὸ μοντέλο εἶναι ἁπλὸ καὶ ἐπαναλαμβανόμενο σὲ ὅλα. Τὸ ποσοστὸ εὐθύνης δυστυχῶς βρίσκεται σὲ ἀτομικὸ καὶ οἰκογενειακὸ ἐπίπεδο καὶ αὐτὸ, τὰ σκουλήκια τὸ γνωρίζουν πολὺ καλὰ καὶ τὸ χρησιμοποιοῦν κατὰ κόρον ἐπιτυχῶς.

Διότι ἴσως τώρα ἀρχίσει ὁ κόσμος νὰ ἀντιλαμβάνεται γιατὶ ἔκαναν σημαία τους μερικὰ πράγματα. Πῆραν τὴν ἔννοια τῆς κοινῆς προσπάθειας καὶ τὴν χειρίστηκαν μὲ δεξιοτεχνία στρεβλώνοντάς την καὶ προέταξαν τὴν ἀγἀπη, τὴν ἀδελφοσύνη τῶν λαῶν (United Colors of Benetton), τὰ ὁμαδικὰ κεφάλαια γιὰ περισσότερο κέρδος, τὰ δῆθεν ἀνθρώπινα δικαιώματα τὴν δῆθεν ἀγάπη γιὰ τοὺς λαθρομετανάστες τὴν ψεύτικη κοινωνικὴ εὐαισθησία γιὰ τοὺς ἀδύναμους φτωχοὺς (ποὺ τώρα καταδικάζουν σὲ θάνατο), τὸ κίνημα τοῦ φεμινισμοῦ, τὰ σωματεῖα, στὰ σχολεῖα τὴν ὁμαδοποίηση (καταργώντας τὴν ἀτομικὴ ταυτὸτητα ποὺ ἀργότερα φέρνει καὶ τὴν κατάργηση τοῦ κυττάρου τῆς οἰκογένειας) καὶ τόσα ἄλλα μὲ σκοπὸ νὰ πείσουν τοὺς πάντες ὅτι τίποτα δὲν γίνεται καὶ δὲν ἐπιτυγχάνεται μὲ ἀτομικὴ προσπάθεια παρὰ μόνον συλλογικὴ ( τὴν ὁποὶα ἐσεῖς δὲν ἔχετε καἰ δὲν μπορεῖτε νὰ τὴν ἐπιτύχετε... κομπάζουν σαρκαστικὰ).

Παραβλέπουν ἠθελημένα ὅτι οἱ μονάδες κάνουν τὸ σύνολο. Γνωρίζοντας ὅτι αὐτοὶ θὰ εἶναι οἱ κυρίαρχοι ἔχουν τὴν τηλεόραση, τὸν τύπο, τὶς δημοσιεύσεις καὶ σύμμαχό τους τὸν χαρακτῆρα τοῦ Ἕλληνα (μόνος του μπορεῖ ἀλλὰ μὲ ἄλλους μαζὶ δὲν κάνει ), πείθουν γὰ τὴν ἀνικανότητα τῆς μονάδος καὶ τοὺς κάνουνε κοπάδι ὁπότε ὅταν ἔλθουν τὰ δύσκολα κυττάει ὁ ἕνας τὸν ἄλλον καὶ περιμένουν νὰ ἀντιδράσῃ τὸ «σύνολο» δηλαδὴ κανένας. Ἡ ἦττα εἶναι δεδομένη.

Τὸ μόνο ποὺ ἔχει μείνει (διότι χάνεται καὶ ἡ ἔννοια τῆς πατρίδος καὶ τοῦ Ἔθνους), εἶναι: κρίση, ἀτομικὴ αφύπνηση καὶ ΚΟΙΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ. Τὰ ὑπόλοιπα ἔρχονται στὴν πορείαΠηγὴ: http://emprosdrama.blogspot.com/2010/04/max-keiser_23.html#more
Χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα τοῦ κειμένου ποὺ ἀκολουθεῖ:

[ Ἐπί τῆς οὐσίας ζητείται ἀπὸ τὸν λαὸ νὰ πληρώσει ἐκ μέρους τῶν τραπεζῶν!
Ἡ κυβέρνηση βάζει τὸ πιστόλι στὸν κρόταφο τοῦ Ἕλληνα καὶ τοῦ λέει «πλήρωνε, ἀλλιῶς...»]

Ἡ συνέντευξη ὑπάρχει καὶ ὡς συνημμένο ἀρχεῖο "Max Keiser.pdf" γιὰ εὐκολία ἀποστολῆς σὲ φίλους καὶ γνωστούς.

Τὸ κείμενο πραγματεύεται τὰ σχεδὸν ἤδη γνωστὰ, ὅμως μορφώνει σὲ σύντομο χρόνο τὴν συνολικὴ εἰκόνα καὶ περιέχει ἕνα ἀέρα ἀφυπνίσεως, ἐλπίδας καὶ συλλογικῆς προσπάθειας, σὰν ὕστατη ἔκκληση σὲ ὅτι ἔχει ἀπομείνει ἀπὸ τὸ τσακισμένο Ἑλληνικὸ πνεῦμα καὶ αἴσθημα ἐλευθερίας.
Παρασκευή, 23 Απριλίου 201
Η απάντηση στη "προσφυγή" δόθηκε πριν μέρες από τον Max Keiser!
«Προσπαθούν να σας υποδουλώσουν»

«Έλληνες αρνηθείτε να πληρώσετε το χρέος σας»

Για τις προτάσεις του Max Keiser (φωτο)σας είχαμε γράψει στις 6 Απριλίου 2010, ότι η μόνη λύση είναι η Στάση Πληρωμών των Ελληνικών Ομολόγων!

Το ΔΝΤ είναι η Goldman Sachs, η Wall Street, η Διεθνής Τράπεζα.
Είναι όλοι η ίδια κλίκα.
Όλοι αυτοί είναι συνεργοί όπως αποδείχθηκε προ δύο ετών που ξέσπασε η κρίση.
«Η Γερμανία χρησιμοποιεί την Ελλάδα για να διασπάσει την Ευρωζώνη και να κυνηγήσει τους ιμπεριαλιστικούς της στόχους»
Ο Αμερικανός πρώην χρηματιστής της Wall Street, Max Keiser, είναι αν όχι ο διασημότερος, ένας από τους διασημότερους οικονομικούς αναλυτές του πλανήτη.
Διατήρησε εκπομπή (φυσικά για την οικονομία) στο BBC επί σχεδόν μια δεκαετία και σήμερα είναι ο καλεσμένος των μεγαλύτερων τηλεοπτικών δικτύων του κόσμου στα θέματα που χρήζουν βαθιάς οικονομικής ανάλυσης.
Και ήταν μια τέτοια ανάλυσή του στο...Al Jazeera για την κρίση στην Ελλάδα, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε, «ανέβηκε» στο Youtube και έγινε ανάρπαστη. Ήταν τέτοια η απήχηση των λεγομένων του, που στο Διαδίκτυο δημιουργήθηκε site το οποίο τον πρότεινε ως... Υπουργό Οικονομικών της χώρας.
Ίσως γι’ αυτό, ίσως για το γεγονός ότι έχει βαθύτατη γνώση των οικονομικών θεμάτων, των «παιχνιδιών» της Wall Street, των αιτίων της κρίσης, ίσως επειδή δε μασάει τα λόγια του, επιλέξαμε να ζητήσουμε τις απόψεις του για όσα απασχολούν τους Έλληνες και... εσχάτως, τον υπόλοιπο πλανήτη.
Ο Κάιζερ, μιλώντας στην Press Time, από το Παρίσι, όπου βρίσκεται, εξηγεί ότι πίσω από τις επιθέσεις στην Ελλάδα κρύβεται ένα ύπουλο σχέδιο κερδοσκόπων της Wall Street και της Γερμανίας, κατονομάζει τους υπεύθυνους της κρίσης, προτείνει στην Ελλάδα να μην υποδουλωθεί στο ΔΝΤ και να αρνηθεί να πληρώσει το χρέος της, δείχνει μια σειρά μέτρων και προειδοποιεί για «τραπεζικά κανόνια» που θα σκάσουν στην ελληνική αγορά σε δύο- τρεις μήνες...
Ακολουθεί η συνέντευξη:

Στην Ελλάδα μας έχει δημιουργηθεί η εντύπωση πως η μόνη λύση είναι να πιεστούμε όλοι ώστε να σωθεί η χώρα από τα χειρότερα. Είναι έτσι, κατά την άποψή σας;
Όχι! Αυτό δεν είναι αλήθεια.
Επί της ουσίας ζητείται από το λαό να πληρώσει εκ μέρους των τραπεζών!
Η κυβέρνηση βάζει το πιστόλι στον κρόταφο του Έλληνα και του λέει «πλήρωνε, αλλιώς...».
Δηλαδή φορολογούνται οι Έλληνες, αλλά η Goldman Sachs που προκάλεσε το πρόβλημα, δεν πλήρωσε πέρυσι φόρο μεγαλύτερο του 1%.
Αυτό είναι παράλογο!
Είναι γελοίο!
Εκτός και αν οι Έλληνες έχετε μετοχές της Goldman Sachs.
Ή αν σας αρέσει αυτό που γίνεται.
Δηλαδή είναι σαν να πάσχετε από το Σύνδρομο της Στοκχόλμης:
Είστε όμηροι τραπεζιτών της Goldman Sachs και της Wall Street και κατηγορείτε τον εαυτό σας και αυτομαστιγώνεστε και κατηγορείτε εαυτούς για τη διαφθορά άλλων.
Είναι γελοίο αυτό.
Το ξέρουν όλοι ότι το ποσοστό του ΑΕΠ που ταλαιπωρεί την Ελλάδα είναι ίδιο με του 2000.
Όπως και ότι υπήρξε συνέργεια της Goldman Sachs, τραπεζιτών της Wall Street και της ελληνικής κυβέρνησης για χάλκευση δεδομένων.
Για απόκρυψη δισεκατομμυρίων χρέους.

Και τι θα έπρεπε να γίνει δηλαδή;
Να αρνηθείτε να πληρώσετε! Πείτε όχι!
Κάντε ό,τι και η Ισλανδία.
Δείτε από πού προήλθε αυτό το χρέος.
Χρέος σας είναι να αποφύγετε να μετατραπείτε σε όργανο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Πρέπει να καταλάβετε ότι αν δεν το κάνετε αυτό, χάνετε την ανεξαρτησία σας. Ότι γίνεστε θύματα μιας χρηματοπιστωτικής συμμορίας που διαπράττει απάτη - και αυτό φαίνεται απ’ το 2007 .

Ωραία! Ποιος θα τα πληρώσει αυτά δηλαδή;
Πάντως όχι οι Έλληνες. Αυτό είναι θέμα δημοσίων αρχείων.
Η κυβέρνηση οφείλει να δημοσιεύσει όλες τις δραστηριότητες που είχε με τη Wall Street τα έτη 2000, 2005 και 2009.
Και αυτό, να το αναλάβει κάποιος που θα ερευνήσει την απάτη.
Αυτό, λοιπόν, είναι διαφάνεια.

«Είναι ήδη εκεί»
Θα ήταν πολύ εύκολο να το πούμε και να το κάνουμε αυτό. Να πούμε, «δεν πληρώνω τίποτα». Όμως αυτό δεν θα μας απομόνωνε, έστω οικονομικά; Δεν θα μας οδηγούσε σε μεγαλύτερη φτώχεια;

Εδώ, δυστυχώς, οι Έλληνες θα πρέπει να αναρωτηθούν: Θέλουν πραγματικά να είναι ελεύθεροι;
Γιατί αν το θέλουν, πρέπει να αρνηθούν να πληρώσουν τα χρέη.
Θα πρέπει να ξέρουν ότι το αποτέλεσμα θα είναι όντως, φτώχεια.
Αλλά θα έχουν την ελευθερία τους.
Ειδάλλως, θα είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν, να χάνουν τις δουλειές τους, να είναι υπόλογοι στο ΔΝΤ.

Εσείς δεν το προτείνετε, απ’ ότι καταλαβαίνω, αλλά πιστεύετε ότι τελικά θα καταλήξουμε να προσφεύγουμε στο ΔΝΤ;
Μα δεν το έχετε καταλάβει!
Το ΔΝΤ είναι ήδη εκεί!
Αυτό σας επιβάλλει τη σκληρή φορολογία και τα υπόλοιπα σκληρά μέτρα.
Σας έχουν εξαπατήσει.
Αν η κυβέρνηση δεν σταματήσει το ΔΝΤ, θα έχει απαρνηθεί το ρόλο της ως δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση από το λαό.
Θα έχει διαπράξει απάτη εις βάρος του.

Τόσο σατανικό είναι πια το ΔΝΤ;
Θα είναι σαν να βγαίνετε από το τηγάνι και να πηδάτε στη φωτιά.
Το ΔΝΤ είναι η Goldman Sachs, η Wall Street, η Διεθνής Τράπεζα.
Είναι όλοι η ίδια κλίκα.
Όλοι αυτοί είναι συνεργοί όπως αποδείχθηκε προ δύο ετών που ξέσπασε η κρίση.

«Να διαλύσει το ευρώ»
Συμφωνούμε για το ΔΝΤ. Οπότε μας μένει ακόμα μια λύση. Αυτή της βοήθειας από την Ευρωζώνη. Αλλά εδώ, έχουμε το σκόπελο της Γερμανίας. Γιατί;

Όταν έγινε η συμφωνία για την επανένωση της Δυτικής και της Ανατολικής Γερμανίας, η χώρα υποχρεώθηκε να δεχθεί το ευρώ.
Αυτό δεν έγινε τυχαία. Κάθε άλλο.
Κανείς δεν ήθελε με την επανένωση η Γερμανία να γίνει ανταγωνιστική με την κακή έννοια.
Έτσι, το ευρώ χρησιμοποιήθηκε για να εμποδίσει τις ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες της Γερμανίας.
Σήμερα, η Γερμανία χρησιμοποιεί την ελληνική κρίση για να κυνηγήσει τις ιστορικές ιμπεριαλιστικές της φιλοδοξίες.

Δηλαδή μου λέτε ότι αν πέσει το ευρώ, η Γερμανία δεν θα ζημιωθεί;
Όχι! Θα είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι σας είπα νωρίτερα.
Είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας του πλανήτη.
Αν λοιπόν πέσει το ευρώ, η Γερμανία θα κηρύξει τον πόλεμο στην Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία, οικονομικά.

Εντάξει, η ΕΕ δεν μπορεί να αντιδράσει;
Μα η ευρωζώνη ήδη καταρρέει.
Της επιτίθεται το hedge fund της Wall Street.
Αυτό επιτίθεται και στη χώρα σας και τη σκοτώνει.
Το ίδιο κάνει και στην ευρωζώνη.

Έχουμε από την άλλη χώρες που αντιστέκονται. Όπως η Ιταλία, ή, ας πάρουμε για παράδειγμα την πολύ ισχυρότερη Γαλλία που αντιτίθεται στη Γερμανία. Αυτή δεν θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο;
Για να το απαντήσουμε αυτό με βεβαιότητα θα πρέπει να ανακαλύψουμε τις σχέσεις της Γαλλίας με τη Γερμανία.
Τις εμπορικές τους συναλλαγές, τις οικονομίες τους, όλα αυτά, ώστε να δούμε αν υπάρχει το ενδεχόμενο να πρόκειται για προσπάθεια να αποσπαστεί η προσοχή.
Σε δεύτερη φάση, θα πρέπει να δούμε αν η Γαλλία έχει πραγματικά την οικονομική δύναμη να αντισταθεί στη Γερμανία.

Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν, μετά από την Ελλάδα, θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες, όπως ο αδύναμος οικονομικά νότος.
Ναι.
Πιθανότατα θα ακολουθήσει η Ισπανία, στη συνέχεια η Ιταλία και άλλες χώρες που με την κρίση χρέους, δεν έχουν δυνατότητα δανεισμού.

Όμως με την παρέμβαση του ΔΝΤ σε όλες αυτές τις χώρες, η Γερμανία δεν χάνει το κύρος της; Θέλω να πω, δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ Γερμανίας και ΔΝΤ;
Η Γερμανία χρησιμοποιεί το ΔΝΤ για να διασπάσει το ευρώ.
Βάζει το ΔΝΤ να κάνει τη βρώμικη δουλειά.
Γινόμαστε μάρτυρες μιας μείζονος οικονομικής επίθεσης.
Η Γερμανία επιτρέπει στο ΔΝΤ να γίνει ο «κακός».
Αυτή, απλά δείχνει τους Έλληνες για παράδειγμα λέγοντας ότι «αυτοί έβλαψαν το ευρώ» και αφήνει το ΔΝΤ να κάνει τη βρωμοδουλειά.

Άρα, τη Γερμανία τη βολεύει να διασπασθεί η ευρωζώνη και επιτρέπει κερδοσκοπικά παιχνίδια.
Η Ελλάδα είναι το εξιλαστήριο θύμα και η Γερμανία οφελείται αφάνταστα.
Οι κερδοσκόποι έβαλαν στόχο το ευρώ και αυτό το ξέρει.
Τα αρνητικά στοιχήματα για το ευρώ, έφτασαν στο ιστορικό ζενίθ.
Μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια που έχουν παιχτεί σε στοίχημα υπέρ της πτώσης του ευρώ.
Και από αυτή την πτώση, κερδισμένη είναι η Γερμανία που χρησιμοποιεί την Ελλάδα.

«Οι ελληνικές
τράπεζες
κρύβουν χρέη»

Ξέρετε, στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, έχετε αποκτήσει ένα ρεύμα «οπαδών» που θα ήθελαν να σας δουν ακόμα και... Πρωθυπουργό. Αν υποθέταμε ότι ήσαστε πρωθυπουργός της χώρας, υπουργός Οικονομικών, ή έστω σύμβουλός τους, τι θα κάνατε; Τι θα συμβουλεύατε τον πρωθυπουργό μας;
Θα εθνικοποιούσα άμεσα όλες τις ελληνικές τράπεζες.
Και θα διαπίστωνα ποιες από αυτές είχαν σχέσεις και τι είδους με τη Wall Street. Ποιες έπαιξαν παιχνίδι.
Στη συνέχεια θα δημιουργούσα νέες τράπεζες.
Ξέρετε, η ελληνική οικονομία μπορεί να γίνει άκρως ανταγωνιστική, ακόμα και απέναντι στη γερμανική.
Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να ξεφορτωθείτε τους τραπεζίτες της Wall Street.

Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα πάντως, δεν φαίνεται να χωλαίνει...
Αυτό θα το δείτε σε δύο με τρεις μήνες.

Είναι πολλά τα δισεκατομμύρια που κρύβουν οι τράπεζες στα βιβλία τους.
Σε δυο- τρεις μήνες λοιπόν, θα σας κάνουν την έκπληξη οι τράπεζες, όταν θα μάθετε ότι σας έκρυβαν τεράστια χρέη.
Θα σας πουν «ξέρετε, δεν σας το είχαμε πει, αλλά έχουμε κάποια θέματα δισεκατομμυρίων»...

Επιμένετε πάντως ότι η λύση είναι να ξεφορτωθούμε τη Wall Street.
Πρέπει να καταλάβετε ότι οι Έλληνες χάνουν τις δουλειές τους και υφίστανται μέτρα λιτότητας που δεν έχουν σχέση με τη ριζική μεταρρύθμιση της οικονομίας.
Οι Έλληνες γίνατε λουκάνικο στο τραπεζικό εργοστάσιο της Wall Street. Απαγορεύστε στη Goldman Sachs να κάνει μπίζνες στην Ελλάδα.
Διώξτε τώρα όλες τις εταιρίες της Wall Street από τη χώρα σας.
Απαλλαγείτε από τους οικονομικούς τρομοκράτες, ειδάλλως θα συνεχίσετε να χάνετε τις δουλειές σας, θα βλέπετε την ανεργία να ανεβαίνει και το βιοτικό σας επίπεδο να πέφτει με τη σφραγίδα του ΔΝΤ.
Αν δεν το καταλαβαίνετε, γίνεστε αιχμάλωτοι, υπόδουλοι του ΔΝΤ.
Πρέπει πραγματικά να αναρωτηθείτε αν θέλετε να είστε ελεύθεροι, με κάθε κόστος.
Και επειδή είμαι σίγουρος ότι το θέλετε, πείτε όχι στο ΔΝΤ, αρνηθείτε το χρέος σας...

Αν δε γίνουν όλα αυτά, τι θα καταλογίζατε στην ελληνική κυβέρνηση;
Πραγματικά, μετά από κάποιους μήνες, αν η κυβέρνηση επιλέξει να μην αντιδράσει στα παραπάνω, θα πρέπει να αναρωτηθείτε, αν πρόκειται για καθαρή βλακεία, ή για διαφθορά...

3 σχόλια:

 1. Καλημέρα Ζωή μου.
  Πως νόμιζα ότι είχα αφήσει σχόλιο στην προηγούμενη ανάρτησή σου... Στη βιασύνη μου μάλλον τα έκανα σαλάτα! :)
  Πιστεύω ότι όλα αυτά είναι μόνο η μύτη του παγόβουνου. Σε λίγο έρχονται και άλλα χειρότερα και πιθανότατα σε λίγα χρόνια να μην υπάρχει ούτε καν Ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση.
  Είναι όλα δρομολογημένα από αυτούς που μας χρησιμοποιούν.

  Πολλά φιλιά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μαρία μου, είσαι ίσως η πρώτη που το εκμυστηρεύομαι. με τρομάζει το γεγονός ότι μπορεί κάποτε να καταλήξω ανήμπορη και άρρωστη υπερήλικη που περιμένει κάποιους να την φροντίσουν. το όνειρό μου είναι να αφήσω την τελευταία μου πνοή στους δρόμους. καλύτερα να πάω από ΜΑΤ ή στρατιώτη παρά από γεράματα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ζωή μου,
  Κανείς δεν το θέλει αυτό...
  Μπορεί όλοι μας να μην μπορούμε να είμαστε στο δρόμο, όπως εσύ (και σε καμαρώνω, γι' αυτό), αλλά πιστεύω πως όποιος από μας έχει μέσα του ανθρωπιά, στέκεται με τον τρόπο εκεί που μπορεί. Το θέμα είναι να μην είμαστε αδιάφοροι για τους συνανθρώπους μας.

  Να είσαι πάντα καλά και θα τα πούμε ;)

  Καλό σου βράδυ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή